قویترین ارتش های جهان

۱ . ایالات متحده آمریکا

جمعیت: ۳۲۳,۹۹۵,۵۲۸

پرسنل نظامی: ۲,۳۶۳,۶۷۵

بالگرد: ۱۳,۷۶۲

هواپیما جنگنده: ۲,۲۹۶

تانک نظامی: ۵,۸۸۴

ناوگان دریایی: ۴۱۵ + ۱۹ ناوگان حمل کننده هواپیما و بالگرد نظامی

بودجه دفاعی: ۵۸۷٫۸ میلیارد دلار

 

۲ . روسیه

جمعیت: ۱۴۲,۳۵۵,۴۱۵

پرسنل نظامی: ۳,۳۷۱,۰۲۷

بالگرد: ۳,۷۹۴

هواپیما جنگنده: ۸۰۶

تانک نظامی: ۲۰,۲۱۶

ناوگان دریایی: ۳۵۲ + ۱ ناوگان حمل کننده بالگرد و هواپیما نظامی

بودجه دفاعی: ۴۴٫۶ میلیارد دلار

 

۳ . چین

جمعیت: ۱,۳۷۳,۵۴۱,۲۷۸

پرسنل نظامی: ۳,۷۱۲,۵۰۰

بالگرد: ۱,۲۷۱

هواپیما جنگنده: ۱۲۷۱

تانک نظامی: ۶,۴۵۷

ناوگان دریایی: ۷۱۴ + ۱ حمل کننده بالگرد و هوپیما نظامی

بودجه دفاعی: ۱۶۱٫۷ میلیارد دلار

 

۴ . هند

 

جمعیت: ۱,۲۶۶,۸۸۳,۵۹۸

پرسنل نظامی: ۴,۲۰۷,۲۵۰

بالگرد: ۲۱۰۲

هواپیما جنگنده: ۶۷۶

تانک نظامی: ۴,۴۲۶

ناوگان دریایی: ۲۹۵ + ۳ ناوگان حمل کننده بالگرد و هواپیما نظامی

بودجه دفاعی:

 

۵ . فرانسه

 

جمعیت: ۶۶,۸۳۶,۱۵۴

پرسنل نظامی: ۳۸۷,۶۳۵

بالگرد: ۱۳۰۵

هواپیما جنگنده: ۲۹۶

تانک نظامی: ۴۰۶

ناوگان دریایی: ۱۱۸ + ۴ حمل کننده بالگرد و هواپبما نظامی

بودجه دفاعی: ۳۵ میلیارد دلار

 

۶ . انگلستان

 

جمعیت: ۱۲۶,۷۰۲,۱۳۳

پرسنل نظامی: ۳۱۱,۸۷۵

بالگرد: ۱۵۹۴

هواپیما جنگنده: ۲۸۸

تانک نظامی: ۷۰۰

ناوگان دریایی: ۱۳۱ + ۴ حمل کننده بالگرد و هواپیما نظامی

بودجه دفاعی: ۴۵٫۷ میلیارد دلار

 

۷ . ژاپن

جمعیت: ۱۲۶,۷۰۲,۱۳۳

پرسنل نظامی: ۳۱۱,۸۷۵

بالگرد: ۱,۵۹۴

هواپیما جنگنده: ۲۸۸

تانک نظامی: ۷۰۰

ناوگان دریایی:۱۳۱ + ۴ ناوگان حمل کننده بالگرد و هواپیما نظامی

بودجه دفاعی: ۴۳٫۸ میلیارد دلار

 

۸ . ترکیه

جمعیت: ۸۰,۲۷۴,۶۰۴

پرسنل نظامی: ۷۴۳,۴۱۵

بالگرد: ۱۰۱۸

هواپیما جنگنده: ۲۰۷

تانک نظامی: ۲,۴۴۵

ناوگان دریایی: ۱۹۴

بودجه دفاعی: ۸٫۲ میلیارد دلار

 

۹ . آلمان

جمعیت: ۸۰,۷۲۲,۷۹۲

پرسنل نظامی: ۲۱۰,۰۰۰

بالگرد: ۶۹۸

هواپیما جنگنده: ۹۲

تانک نظامی: ۵۴۳

ناوگان دریایی: ۸۱

بودجه دفاعی: ۳۹٫۲ میلیارد دلار

 

۱۰ . مصر

جمعیت: ۹۴,۶۶۶,۹۹۳

پرسنل نظامی: ۱,۳۲۹,۲۵۰

بالگرد: ۱۱۳۲

هواپیما جنگنده: ۳۳۷

تانک نظامی: ۴,۱۱۰

ناوگان دریایی: ۳۱۹ ( دو ناوگان حمل بالگرد نظامی)

بودجه دفاعی: ۴٫۴ میلبارد دلار

 

۱۱ . ایتالیا

جمعیت: ۶۲,۰۰۷,۵۴۰

پرسنل نظامی: ۲۶۷,۵۰۰

بالگرد: ۸۸۲

هواپیما جنگنده: ۷۹

تانک نظامی: ۲۰۰

ناوگان دریایی: ۱۴۳ ( دو ناوگان حمل بالگرد نظامی)

بودجه دفاعی: ۳۴ میلیارد دلار

 

۱۲ . کره جنوبی

جمعیت: ۵۰,۹۲۴,۱۷۲

پرسنل نظامی: ۵,۸۲۹,۷۵۰

بالگرد: ۱۴۷۷

هواپیما جنگنده: ۴۰۶

تانک نظامی: ۲,۶۵۴

ناوگان دریایی: ۱۶۶ (یک ناوگان حمل بالگرد نظامی)

بودجه دفاعی: ۴۳٫۸ میلیارد دلار

 

۱۳ . پاکستان

جمعیت: ۲۰۱,۹۹۵,۵۴۰

پرسنل نظامی: ۹۱۹,۰۰۰

بالگرد: ۹۵۱

هواپیما جنگنده: ۳۰۲

تانک نظامی: ۲,۹۲۴

ناوگان دریایی: ۱۹۷

بودجه دفاعی: ۷ میلبارد دلار

 

۱۴ . اندونزی

جمعیت: ۲۵۸,۳۱۶,۰۵۱

پرسنل نظامی: ۹۷۵,۷۵۰

بالگرد: ۴۴۱

هواپیما جنگنده: ۳۹

تانک نظامی: ۴۱۸

ناوگان دریایی: ۲۲۱

بودجه دفاعی: ۶٫۹ میلیارد دلار

۱۵ . اسرائیل

جمعیت: ۸,۱۷۴,۵۲۷

پرسنل نظامی: ۷۱۸,۲۵۰

بالگرد: ۶۵۲

هواپیما جنگنده: ۲۴۳

تانک نظامی: ۲,۶۲۰

ناوگان دریایی: ۶۵

بودجه دفاعی: ۱۵٫۵ میلیارد  دلار

 

۱۶ . ویتنام

جمعیت: ۹۵,۲۶۱,۰۲۱

پرسنل نظامی: ۵,۴۸۸,۵۰۰

بالگرد: ۲۷۸

هواپیما جنگنده: ۷۶

تانک نظامی: ۱,۵۴۵

ناوگان دریایی: ۶۵

بودجه دفاعی: ۳٫۴ میلیلرد دلار

 

۱۷ . برزیل

جمعیت: ۲۰۵,۸۲۳,۶۶۵

پرسنل نظامی: ۱,۹۸۷,۰۰۰

بالگرد: ۶۹۷

هواپیما جنگنده: ۴۳

تانک نظامی: ۴۶۹

ناوگان دریایی: ۱۱۰

بودجه دفاعی:

 

۱۸ . تایوان

 

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۱۹ . لهستان

 

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۰ . تایلند

 

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۱ . ایران

 

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۲ . استرالیا

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۳ . کره شمالی

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۴ . عربستان سعودی

 

جمعیت:

پرسنل نظامی:

بالگرد:

هواپیما جنگنده:

تانک نظامی:

ناوگان دریایی:

بودجه دفاعی:

 

۲۵  . الجزایر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *