لیست قیمت گوشی های سامسونگ

لیست قیمت گوشی های سامسونگ

مدل گوشی قیمت به تومان
  Samsung Galaxy C5 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C5 Pro ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C7 2017 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C7 Pro ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C8 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C9 Pro ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A3 2017 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A5 2017 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 2018 – 32 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 2018 – 64 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – 32 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – 64 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2017 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2018 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – 32 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – 64 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – 32 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – 64 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 Star ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A9 2018 ۵,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S8 ۵,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S8 Plus ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – 64 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – 128 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – 256 ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – 64 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – 128 ۷,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – 256 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note8 ۶,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – 128 ۸,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – 512 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 2017 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 Pro ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 Prime ۲,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 2017 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Prime 2 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Core ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Pro ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Duo ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – 32 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – 64 ۲,۸۵۰,۰۰۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *